autoskola.WebTesty.sk - testy pre autoskoly

Otázky zo zákona (1 bod)

Náhodné otázky Spustiť test
Všetko Spustiť test
Zobraziť
Počet Úspešnosť Čas
5816 34.1 % 3 min. 33 sec.

Otázky zo zákona (2 body)

Náhodné otázky Spustiť test
Všetko Spustiť test
Zobraziť
Počet Úspešnosť Čas
1821 63.2 % 6 min. 56 sec.

Dopravné značky

Náhodné otázky Spustiť test
Všetko Spustiť test
Zobraziť
Počet Úspešnosť Čas
7807 54.9 % 4 min. 2 sec.

Križovatky

Náhodné otázky Spustiť test
Všetko Spustiť test
Zobraziť
Počet Úspešnosť Čas
6511 54 % 5 min. 6 sec.

Záverečný test

Upozornenie! Zobrazenie výsledku pre záverečný test je spoplatnené sumou 0.95 €!
Počet Úspešnosť Čas
1280 61.4 % 5 min. 57 sec.

Odporučte nás priateľovi na e-mail

  • Otázky sú v súlade so zákonom 8/2009 Z.z. z 3 decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplení niektorých zákonov
  • Pri spustení sa pre záverečný test pre autoškoly vyberú náhodne vždy nové otázky, čoho výsledkom bude zakaždým iný test
  • Po ukončení a vyhodnotení testu, budete mať prístupnú možnosť odoslania výsledku aj a so správnymi odpoveďmi na e-mail
  • Ak si chcete vytvoriť vlastný test a prípadne ho zdielať s ostatnými môžete tak urobiť bezplatne na www.webtesty.sk
najťažších otázok Skryť štatistiky
ID Otázky: 73 (úspešnosť: 60 %)
Otázka: Vlečenie motorového vozidla s prívesom je
Možnosti: (1) zakázané; vliecť sa nesmie ani motorové vozidlo s návesom (2) dovolené, ak najvätšia pripustná celková hmotnosť vlečeného vozidla a prívesu nepresahuje 3 500 kg (3v) zakázané, smie sa však vliecť motorové vozidlo s návesom

ID Otázky: 68 (úspešnosť: 66 %)
Otázka: Motorovým vozidlom sa rozumie
Možnosti: (1) koľajové a nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom (2v) nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou mechanického alebo elektrického motorového vozíka pre zdravotne postihnuté osoby a trolejbus (3) vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou mopeda, traktora a motorového ručného vozíka

ID Otázky: 96 (úspešnosť: 67 %)
Otázka: Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa
Možnosti: (1) s odstupom najmenej 3m (2v) vľavo (3) vpravo

ID Otázky: 82 (úspešnosť: 69 %)
Otázka: Na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci
Možnosti: (1) z pravého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z ľavého jazdného pruhu (2v) z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu (3) z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu smie ohroziť vodiča prechádzajúceho do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu

ID Otázky: 33 (úspešnosť: 70 %)
Otázka: Vozidlom sa rozumie
Možnosti: (1) len motorové vozidlo (2) motorové a nemotorové vozidlo okrem zvláštneho motorového vozidla a bicykla (3v) motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka

ID Otázky: 35 (úspešnosť: 71 %)
Otázka: V obci na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla používať na jazdu
Možnosti: (1) len pravý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy sa môžu používať len na predchádzanie alebo na odbočovanie (2) len ľavý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy smie používať len vodič nemotorového vozidla (3v) ktorýkoľvek jazdný pruh

ID Otázky: 45 (úspešnosť: 71 %)
Otázka: Státím sa rozumie
Možnosti: (1v) uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie (2) prerušenie jazdy na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu (3) len také uvedenie vozidla do pokoja, ktoré nepresiahna čas 15 minút

ID Otázky: 55 (úspešnosť: 74 %)
Otázka: Rozsvietené číslo na rýchlostnom signále s viacerými signálnymi znakmi označuje
Možnosti: (1v) rýchlosť v km/h, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál so zeleným svetlom Voľno (2) najnižšiu dovolenú rýchlosť v km/h (3) rýchlosť v km/h, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál s červeným svetlom "STOJ"

ID Otázky: 91 (úspešnosť: 75 %)
Otázka: Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom „POZOR!“ povinnosť
Možnosti: (1) dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom (2v) pripraviť sa na jazdu (3) zastaviť vozidlo

ID Otázky: 72 (úspešnosť: 75 %)
Otázka: Predné svetlá a zadné svetlá do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť
Možnosti: (1) len za hmly; za sneženia a dažďa je povinný použiť diaľkové svetlomety (2) vždy za zníženej viditeľnosti (3v) len za hmly, sneženia alebo za dažďa

ID Otázky: 73 (úspešnosť: 60 %)
Otázka: Vlečenie motorového vozidla s prívesom je
Možnosti: (1) zakázané; vliecť sa nesmie ani motorové vozidlo s návesom (2) dovolené, ak najvätšia pripustná celková hmotnosť vlečeného vozidla a prívesu nepresahuje 3 500 kg (3v) zakázané, smie sa však vliecť motorové vozidlo s návesom

ID Otázky: 68 (úspešnosť: 66 %)
Otázka: Motorovým vozidlom sa rozumie
Možnosti: (1) koľajové a nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom (2v) nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou mechanického alebo elektrického motorového vozíka pre zdravotne postihnuté osoby a trolejbus (3) vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou mopeda, traktora a motorového ručného vozíka

ID Otázky: 96 (úspešnosť: 67 %)
Otázka: Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa
Možnosti: (1) s odstupom najmenej 3m (2v) vľavo (3) vpravo

ID Otázky: 82 (úspešnosť: 69 %)
Otázka: Na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci
Možnosti: (1) z pravého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z ľavého jazdného pruhu (2v) z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu (3) z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu smie ohroziť vodiča prechádzajúceho do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu

ID Otázky: 33 (úspešnosť: 70 %)
Otázka: Vozidlom sa rozumie
Možnosti: (1) len motorové vozidlo (2) motorové a nemotorové vozidlo okrem zvláštneho motorového vozidla a bicykla (3v) motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka

ID Otázky: 35 (úspešnosť: 71 %)
Otázka: V obci na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla používať na jazdu
Možnosti: (1) len pravý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy sa môžu používať len na predchádzanie alebo na odbočovanie (2) len ľavý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy smie používať len vodič nemotorového vozidla (3v) ktorýkoľvek jazdný pruh

ID Otázky: 45 (úspešnosť: 71 %)
Otázka: Státím sa rozumie
Možnosti: (1v) uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie (2) prerušenie jazdy na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu (3) len také uvedenie vozidla do pokoja, ktoré nepresiahna čas 15 minút

ID Otázky: 55 (úspešnosť: 74 %)
Otázka: Rozsvietené číslo na rýchlostnom signále s viacerými signálnymi znakmi označuje
Možnosti: (1v) rýchlosť v km/h, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál so zeleným svetlom Voľno (2) najnižšiu dovolenú rýchlosť v km/h (3) rýchlosť v km/h, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál s červeným svetlom "STOJ"

ID Otázky: 91 (úspešnosť: 75 %)
Otázka: Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom „POZOR!“ povinnosť
Možnosti: (1) dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom (2v) pripraviť sa na jazdu (3) zastaviť vozidlo

ID Otázky: 72 (úspešnosť: 75 %)
Otázka: Predné svetlá a zadné svetlá do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť
Možnosti: (1) len za hmly; za sneženia a dažďa je povinný použiť diaľkové svetlomety (2) vždy za zníženej viditeľnosti (3v) len za hmly, sneženia alebo za dažďa

ID Otázky: 73 (úspešnosť: 60 %)
Otázka: Vlečenie motorového vozidla s prívesom je
Možnosti: (1) zakázané; vliecť sa nesmie ani motorové vozidlo s návesom (2) dovolené, ak najvätšia pripustná celková hmotnosť vlečeného vozidla a prívesu nepresahuje 3 500 kg (3v) zakázané, smie sa však vliecť motorové vozidlo s návesom

ID Otázky: 68 (úspešnosť: 66 %)
Otázka: Motorovým vozidlom sa rozumie
Možnosti: (1) koľajové a nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom (2v) nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou mechanického alebo elektrického motorového vozíka pre zdravotne postihnuté osoby a trolejbus (3) vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou mopeda, traktora a motorového ručného vozíka

ID Otázky: 96 (úspešnosť: 67 %)
Otázka: Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa
Možnosti: (1) s odstupom najmenej 3m (2v) vľavo (3) vpravo

ID Otázky: 82 (úspešnosť: 69 %)
Otázka: Na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci
Možnosti: (1) z pravého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z ľavého jazdného pruhu (2v) z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu (3) z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu smie ohroziť vodiča prechádzajúceho do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu

ID Otázky: 33 (úspešnosť: 70 %)
Otázka: Vozidlom sa rozumie
Možnosti: (1) len motorové vozidlo (2) motorové a nemotorové vozidlo okrem zvláštneho motorového vozidla a bicykla (3v) motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka

ID Otázky: 35 (úspešnosť: 71 %)
Otázka: V obci na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla používať na jazdu
Možnosti: (1) len pravý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy sa môžu používať len na predchádzanie alebo na odbočovanie (2) len ľavý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy smie používať len vodič nemotorového vozidla (3v) ktorýkoľvek jazdný pruh

ID Otázky: 45 (úspešnosť: 71 %)
Otázka: Státím sa rozumie
Možnosti: (1v) uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie (2) prerušenie jazdy na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu (3) len také uvedenie vozidla do pokoja, ktoré nepresiahna čas 15 minút

ID Otázky: 55 (úspešnosť: 74 %)
Otázka: Rozsvietené číslo na rýchlostnom signále s viacerými signálnymi znakmi označuje
Možnosti: (1v) rýchlosť v km/h, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál so zeleným svetlom Voľno (2) najnižšiu dovolenú rýchlosť v km/h (3) rýchlosť v km/h, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál s červeným svetlom "STOJ"

ID Otázky: 91 (úspešnosť: 75 %)
Otázka: Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom „POZOR!“ povinnosť
Možnosti: (1) dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom (2v) pripraviť sa na jazdu (3) zastaviť vozidlo

ID Otázky: 72 (úspešnosť: 75 %)
Otázka: Predné svetlá a zadné svetlá do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť
Možnosti: (1) len za hmly; za sneženia a dažďa je povinný použiť diaľkové svetlomety (2) vždy za zníženej viditeľnosti (3v) len za hmly, sneženia alebo za dažďa

ID Otázky: 73 (úspešnosť: 60 %)
Otázka: Vlečenie motorového vozidla s prívesom je
Možnosti: (1) zakázané; vliecť sa nesmie ani motorové vozidlo s návesom (2) dovolené, ak najvätšia pripustná celková hmotnosť vlečeného vozidla a prívesu nepresahuje 3 500 kg (3v) zakázané, smie sa však vliecť motorové vozidlo s návesom

ID Otázky: 68 (úspešnosť: 66 %)
Otázka: Motorovým vozidlom sa rozumie
Možnosti: (1) koľajové a nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom (2v) nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou mechanického alebo elektrického motorového vozíka pre zdravotne postihnuté osoby a trolejbus (3) vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou mopeda, traktora a motorového ručného vozíka

ID Otázky: 96 (úspešnosť: 67 %)
Otázka: Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa
Možnosti: (1) s odstupom najmenej 3m (2v) vľavo (3) vpravo

ID Otázky: 82 (úspešnosť: 69 %)
Otázka: Na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci
Možnosti: (1) z pravého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z ľavého jazdného pruhu (2v) z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu (3) z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu smie ohroziť vodiča prechádzajúceho do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu

ID Otázky: 33 (úspešnosť: 70 %)
Otázka: Vozidlom sa rozumie
Možnosti: (1) len motorové vozidlo (2) motorové a nemotorové vozidlo okrem zvláštneho motorového vozidla a bicykla (3v) motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka

ID Otázky: 35 (úspešnosť: 71 %)
Otázka: V obci na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla používať na jazdu
Možnosti: (1) len pravý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy sa môžu používať len na predchádzanie alebo na odbočovanie (2) len ľavý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy smie používať len vodič nemotorového vozidla (3v) ktorýkoľvek jazdný pruh

ID Otázky: 45 (úspešnosť: 71 %)
Otázka: Státím sa rozumie
Možnosti: (1v) uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie (2) prerušenie jazdy na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu (3) len také uvedenie vozidla do pokoja, ktoré nepresiahna čas 15 minút

ID Otázky: 55 (úspešnosť: 74 %)
Otázka: Rozsvietené číslo na rýchlostnom signále s viacerými signálnymi znakmi označuje
Možnosti: (1v) rýchlosť v km/h, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál so zeleným svetlom Voľno (2) najnižšiu dovolenú rýchlosť v km/h (3) rýchlosť v km/h, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál s červeným svetlom "STOJ"

ID Otázky: 91 (úspešnosť: 75 %)
Otázka: Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom „POZOR!“ povinnosť
Možnosti: (1) dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom (2v) pripraviť sa na jazdu (3) zastaviť vozidlo

ID Otázky: 72 (úspešnosť: 75 %)
Otázka: Predné svetlá a zadné svetlá do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť
Možnosti: (1) len za hmly; za sneženia a dažďa je povinný použiť diaľkové svetlomety (2) vždy za zníženej viditeľnosti (3v) len za hmly, sneženia alebo za dažďa