ID testu: 128. Meno testu: Testy pre autoškoly - Križovatky
Meno firmy (pre fyzickú osobu meno a priezvisko): Web WeB.
Vytvorený: 2010-03-21 10:09:11
Zmenený: 2016-10-09 18:37:49
Celkový počet otázok: 79. Maximálny počet bodov: 236

Parametre testu
Celkový počet vybraných otázok pri vykonávaní testu: 79. Časový limit testu: 60.
Meniť náhodne poradie otázok.
Meniť náhodne poradie možností.

ID Otázky: 1
Ako prvé vojde do križovatky

Možnosti:
(1) [ ] zelené vozidlo
(2) [ ] modré vozidlo
(3) [x] červené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 2
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj!" pre

Možnosti:
(1) [ ] vodiča zeleného vozidla
(2) [x] vodiča červeného a vodiča žltého vozidla
(3) [ ] chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 3
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Možnosti:
(1) [ ] prvé
(2) [x] posledné
(3) [ ] druhé

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 4
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Možnosti:
(1) [x] 1.električka , 2.zelené, 3.modré, 4.žlté, 5.vaše vozidlo
(2) [ ] 1.zelené, 2.električka, 3.modré,4.žlté, 5. vaše vozidlo
(3) [ ] 1.modré, 2.zelené, 3.žlté, 4.vaše vozidlo, 5.električka

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 5
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako

Možnosti:
(1) [ ] prvé súčasne so zeleným vozidlom
(2) [x] posledné
(3) [ ] prvé súčasne s modrým vozidlom

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 6
Vodič modrého vozidla

Možnosti:
(1) [x] nesmie ohroziť vodiča červeného vozidla jazdiaceho v priebežnom jazdnom pruhu, do ktorého prechádza
(2) [ ] má pred vodičom červeného vozidla prednosť, pretože ide v jazdnom pruhu určenom na predchádzanie
(3) [ ] má pred vodičom červeného vozidla prednosť, pretože ide v jazdnom pruhu pre pomalé vozidlá

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 7
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Možnosti:
(1) [ ] 1. vaše vozidlo, 2. modré vozidlo, 3. červené
(2) [x] 1. modré, 2. červené, 3. vaše vozidlo
(3) [ ] 1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. červené

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 8
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Možnosti:
(1) [ ] tretie
(2) [ ] druhé
(3) [x] prvé

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 9
V poradí druhé prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [ ] žlté vozidlo
(2) [ ] zelené vozidlo
(3) [x] červené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 10
Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí

Možnosti:
(1) [x] 1.červené, 2.modré, 3.žlté, 4.zelené
(2) [ ] 1.modré, 2.zelené, 3.červené, 4.žlté
(3) [ ] 1.modré, 2.červené, 3.žlté, 4.zelené

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 11
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Možnosti:
(1) [x] 1.červené súčasne so zeleným, 2. vaše vozidlo
(2) [ ] 1.vaše vozidlo, 2.červené súčasne so zeleným
(3) [ ] 1.zelené, 2.vaše vozidlo, 3.červené

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 12
Ako posledné prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [x] vaše vozidlo
(2) [ ] električka súčasne s vaším vozidlo
(3) [ ] žlté vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 13
Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako

Možnosti:
(1) [ ] tretie
(2) [ ] prvé
(3) [x] druhé

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 14
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky

Možnosti:
(1) [ ] vodiči obidvoch električiek majú prednosť pred ostatnými vozidlami
(2) [ ] vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo je povinný dať prednosť protiidúcemu zelenému a žltému vozidlu a obidvom električkám
(3) [x] vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo má prednosť v jazde pred protiidúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 15
V poradí druhé prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [x] červené vozidlo
(2) [ ] modré vozidlo
(3) [ ] vaše vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 16
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Možnosti:
(1) [ ] 1.modré súčasne s vaším vozidlo, 2.zelené, 3.červené
(2) [ ] 1.zelené, 2.červené, 3.modré, 4.vaše vozidlo
(3) [x] 1.vaše vozidlo, 2.zelené vozidlo, 3.modré súčasne s červeným

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 17
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako

Možnosti:
(1) [ ] prvé
(2) [x] druhé
(3) [ ] posledné

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 18
Vodič červeného vozidla smie

Možnosti:
(1) [ ] na signál zelenej šípky pokračovať v jazde vpravo; pritom má prednosť pred zeleným vozidlom, ale musí dať prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere
(2) [ ] prejsť cez križovatku súčasne s vodičom modrého vozidla; pritom nesmie ohroziť vodiča zeleného vozidla idúceho vo voľnom smere a nesmie obmedziť chodcov
(3) [x] na signál zelenej doplnkovej šípky odbočiť vpravo; pritom musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere, ako aj prednosť chodcom vo voľnom smere

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 19
Ako posledné prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [x] vaše vozidlo
(2) [ ] modré vozidlo
(3) [ ] zelené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 20
Ako prvé prejdú cez križovatku

Možnosti:
(1) [ ] vaše vozidlo súčasne s električkou prichádzajúcou sprava
(2) [ ] vaše vozidlo súčasne s modrým vozidlom
(3) [x] obidve električky súčasne

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 21
Zelené vozidlo vojde do križovatky ako

Možnosti:
(1) [x] druhé
(2) [ ] tretie
(3) [ ] prvé

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 22
Ako posledné prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [x] červené vozidlo
(2) [ ] zelené vozidlo
(3) [ ] modré vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 23
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Možnosti:
(1) [ ] 1. zelené, 2. modré, 3 vaše vozidlo
(2) [ ] 1. modré, 2. zelené, 3. vaše vozidlo
(3) [x] 1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. zelené

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 24
V poradí druhé prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [x] zelené vozidlo
(2) [ ] červené vozidlo
(3) [ ] vaše vozidlo sučasne so žltým vozidlom

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 25
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako

Možnosti:
(1) [ ] prvé
(2) [ ] posledné
(3) [x] druhé

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 26
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Možnosti:
(1) [ ] 1.červené, 2.modré, 3.zelené
(2) [ ] 1.zelené, 2.modré, 3.červené
(3) [x] 1.modré, 2.zelené, 3.červené

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 27
Ako prvé prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [ ] červené vozidlo
(2) [ ] vaše vozidlo
(3) [x] žlté vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 28
V poradí druhé prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [x] vaše vozidlo
(2) [ ] žlté vozidlo
(3) [ ] červené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 29
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Možnosti:
(1) [x] 1.modré, 2.zelené, 3.červené
(2) [ ] 1.červené, 2.modré, 3.zelené
(3) [ ] 1.zelené, 2.modré, 3.červené

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 30
V poradí druhé prejde okolo prekážky

Možnosti:
(1) [x] modré vozidlo
(2) [ ] červené vozidlo
(3) [ ] zelené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 31
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Možnosti:
(1) [ ] druhé
(2) [x] posledné
(3) [ ] prvé

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 32
Ako posledné prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [ ] žlté vozidlo
(2) [x] vaše vozidlo
(3) [ ] zelené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 33
V poradí druhé prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [ ] zelené vozidlo
(2) [x] modré vozidlo
(3) [ ] žlté vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 34
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú znamená to "Stoj" pre

Možnosti:
(1) [ ] vodiča zeleného vozidla
(2) [ ] chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta
(3) [x] vodiča žltého vozidla

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 35
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Možnosti:
(1) [ ] 1. červené, 2. modré, 3. vaše vozidlo
(2) [x] 1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. červené
(3) [ ] 1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. modré

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 36
Ako posledné prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [ ] červené vozidlo
(2) [ ] vaše vozidlo
(3) [x] zelené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 37
Ako prvé prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [ ] červené vozidlo
(2) [x] modré vozidlo
(3) [ ] zelené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 38
V poradí tretie prejde okolo prekážky

Možnosti:
(1) [ ] modré vozidlo
(2) [ ] žlté vozidlo
(3) [x] zelené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 39
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Možnosti:
(1) [ ] 1. zelené, 2. modré, 3. vaševozidlo
(2) [x] 1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. zelené
(3) [ ] 1. modré, 2. zelené, 3. vaše vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 40
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Možnosti:
(1) [ ] druhé
(2) [ ] prvé
(3) [x] posledné súčasne so žltým vozidlom

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 41
V poradí druhé prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [x] zelené vozidlo
(2) [ ] červené vozidlo
(3) [ ] modré vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 42
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj" pre

Možnosti:
(1) [x] vodiča žltého vozidla
(2) [ ] vodiča zeleného vozidla
(3) [ ] chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 43
Ako prvé prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [ ] modré vozidlo
(2) [ ] zelené vozidlo
(3) [x] vaše vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 44
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Možnosti:
(1) [ ] tretie
(2) [x] druhé
(3) [ ] prvé

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 45
Prednosť v jazde má vodič

Možnosti:
(1) [x] červeného vozidla, pretože vchádza do kruhového objazdu
(2) [ ] modrého vozidla, pretože prichádza zľava
(3) [ ] modrého vozidla, pretože ide po kruhovom objazde

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 46
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Možnosti:
(1) [x] 1. zelené, 2. modré, 3. žlté
(2) [ ] 1. modré, 2. zelené, 3. žlté
(3) [ ] 1. žlté, 2. zelené, 3. modré

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 47
V poradí posledné prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [ ] vaše vozidlo súčasne s modrým
(2) [ ] zelené vozidlo
(3) [x] modré vozidlo súčasne s červeným

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 48
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Možnosti:
(1) [ ] 1. zelené, 2. vaše vozidlo súčasne so žltým, 3. červené
(2) [x] 1.červené, 2. zelené, 3. vaše vozidlo súčasne so žltým
(3) [ ] 1. vaše vozidlo súčasne so žltým, 2. zelené, 3. červené

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 49
V poradí druhé prejde okolo prekážky

Možnosti:
(1) [ ] žlté vozidlo
(2) [ ] modré vozidlo
(3) [x] červené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 50
Na tento pokyn policajta

Možnosti:
(1) [x] je vodič čierneho a vodič zeleného vozidla povinný zastaviť
(2) [ ] je vodič modrého, vodič červeného a vodič žltého vozidla povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky
(3) [ ] smie vodič čierneho a vodič zeleného vozidla pokračovať v jazde; ak títo vodiči dodržia ustanovenia o odbočovaní, môžu odbočiť vpravo alebo vľavo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 51
Ako posledné prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [x] vaše vozidlo
(2) [ ] zelené vozidlo
(3) [ ] červené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 52
Ako prvé prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [x] vaše vozidlo súčasne s modrým vozidlom
(2) [ ] vaše vozidlo súčasne so zeleným vozidlom
(3) [ ] zelené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 53
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Možnosti:
(1) [ ] 1. červené, 2. modré, 3. zelené
(2) [ ] 1. zelené, 2. modré, 3. červené
(3) [x] 1. modré, 2. zelené, 3. červené

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 54
Tento pokyn policajta znamená "Stoj!" pre vodiča

Možnosti:
(1) [ ] modrého a vodiča červeného vozidla
(2) [x] zeleného a vodiča čierneho vozidla
(3) [ ] modrého a vodiča žltého vozidla

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 55
Ako prvé prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [x] zelené vozidlo
(2) [ ] modré vozidlo
(3) [ ] vaše vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 56
Ako posledné prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [ ] žlté vozidlo
(2) [ ] vaše vozidlo súčasne so žltým
(3) [x] zelené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 57
Ako prvé prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [ ] červené vozidlo
(2) [x] modré vozidlo
(3) [ ] zelené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 58
Tento pokyn policajta znamená

Možnosti:
(1) [x] "Voľno" pre vodiča červeného a vodiča modrého vozidla a "Stoj!" pre vodiča žltého vozidla; vodič zeleného vozidla smie odbočiť vpravo
(2) [ ] "Voľno" pre vodiča zeleného a vodiča žltého vozidla a "Stoj!" pre vodiča modrého a vodiča červeného vozidla
(3) [ ] "Voľno" pre vodiča červeného a vodiča žltého vozidla a "Stoj!" pre vodiča modrého a vodiča zeleného vozidla

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 59
Ako posledné prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [ ] modré vozidlo
(2) [ ] vaše vozidlo
(3) [x] červené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 60
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Možnosti:
(1) [ ] druhé
(2) [x] posledné
(3) [ ] prvé

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 61
Ako druhé vojde do križovatky

Možnosti:
(1) [ ] modré vozidlo
(2) [x] zelené vozidlo
(3) [ ] červené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 62
Ako posledné prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [x] žlté vozidlo
(2) [ ] zelené vozidlo
(3) [ ] modré vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 63
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Možnosti:
(1) [ ] prvé
(2) [ ] posledné
(3) [x] druhé

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 64
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Možnosti:
(1) [ ] 1. vaše vozidlo, 2, červené, 3. zelené, 4. modré
(2) [ ] 1. červené, 2. vaše vozidlo, 3. zelené, 4. modré
(3) [x] 1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. modré, 4. zelené

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 65
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako

Možnosti:
(1) [ ] posledné
(2) [x] druhé
(3) [ ] prvé

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 66
Ako prvé prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [x] zelené vozidlo
(2) [ ] modré vozidlo
(3) [ ] červené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 67
Ako posledné prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [ ] žlté vozidlo
(2) [ ] vaše vozidlo
(3) [x] červené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 68
V poradí druhé prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [x] červené vozidlo
(2) [ ] vaše vozidlo
(3) [ ] modré vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 69
Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako

Možnosti:
(1) [ ] tretie
(2) [ ] druhé
(3) [x] prvé

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 70
V poradí druhé prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [ ] zelené vozidlo
(2) [ ] modré vozidlo
(3) [x] červené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 71
Ako posledné prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [x] červené vozidlo
(2) [ ] vaše vozidlo
(3) [ ] zelené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 72
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Možnosti:
(1) [x] 1. červené, 2, vaše vozidlo, 3. žlté, 4. zelené
(2) [ ] 1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. žlté, 4. zelené
(3) [ ] 1. žlté, 2. zelené, 3. červené, 4. vaše vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 73
Ako posledné prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [x] červené vozidlo súčasne s modrým
(2) [ ] zelené vozidlo súčasne s červeným
(3) [ ] zelené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 74
V poradi tretie prejde okolo prekážky

Možnosti:
(1) [ ] zelené vozidlo
(2) [ ] červené vozidlo
(3) [x] žlté vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 75
Vaše vozidlo, odbočujúce vľavo, prejde cez križovatku ako

Možnosti:
(1) [ ] prvé
(2) [ ] tretie
(3) [x] druhé

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 77
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako

Možnosti:
(1) [ ] posledné
(2) [x] druhé
(3) [ ] prvé

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 78
Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí

Možnosti:
(1) [ ] 1. modré, 2. zelené, 3. červené, 4. žlté
(2) [ ] 1. modré, 2. červené, 3. žlté, 4. zelené
(3) [x] 1. červené, 2. modré, 3. žlté, 4. zelené

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 79
Ako prvé prejde cez križovatku

Možnosti:
(1) [ ] modré vozidlo
(2) [x] vaše vozidlo
(3) [ ] červené vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0

ID Otázky: 80
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Možnosti:
(1) [ ] tretie
(2) [x] prvé súčasne s modrým vozidlom
(3) [ ] štvrté súčasne so zeleným vozidlom

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 3.0