eko
ID testu: 201
Heslo testu: 16058219

Vytvorený: 2010-11-08 18:15:58
Zmenený: 2024-04-03 04:46:39
Počet otázok: 5 z celkového počtu 5
Maximálny počet bodov: 10
Priamy link na spustenie testu:
https://www.webtesty.sk/index.php?idt=201&psw=16058219
Priamy link pre študijné materiály:
https://www.webtesty.sk/student.php?idt=201&psw=16058219&doc=1
Odporučiť stránku:

Základné parametre

Zakázať vykonávanie testu
Povoliť vykonávanie testu pre všetkých
Povoliť pre uzavretú skupinu
Časový limit testu:
min.
Heslo testu pre vykonávanie
Spätný link

Spustenie a ukončenie

Anonymné vykonávanie testu
Zobraziť hodnotenie otázok po ukončení
Povoliť opätovné vykonanie

Ochrana

Meniť náhodne poradie otázok
Meniť náhodne poradie možností
Povoliť prehodnotenie poslednej otázky
Povinná odpoveď

Inštrukcie k testu, ktoré sa zobrazia pred vykonaním testu