Vykonávanie testu: Testy pre autoškoly - Križovatky

Počet otázok: 5
Časový limit testu: 60 min.


Spustením testu súhlasíte so spracovaním osobných údajov a používaním cookies v minimálnej potrebnej miere.
Čas sa začne počítať po spustení testu.