Tvorba testov pre školy


WebTesty - ideálny testovací nástroj pre školy

Autor: Peter Kvarda, Pridané: 8.8.2018

Testovací portál webtesty.sk poskytuje širokú škálu možností bezpečného a objektívneho testovania žiakov a študentov na školách. Na základe konzultácií s učiteľmi z praxe sa nám podarilo zosúladiť také kritériá aby bolo opisovanie takmer nemožné, aj keby si mali žiaci priamo vidieť do obrazoviek. V tomto článku si ukážeme ako nastaviť parametre testu, či použiť rozsah otázok pre dosiahnutie najefektívnejšieho nastavenia z pohľadu zamedzenia možnosti opisovania. Samotné vytváranie testu je popísané v pomocníkovi na stránke webtesty.sk a viacej informácií nájdete v časti tvorba testov.

Náhodné poradie otázok a možností

Základom zaručenia objektívneho hodnotenia žiaka - iným slovom nemožnosti opisovania, je nastavenie parametrov testu na úvodnej stránke "Moje testy" v časti "Ochrana". Jedná sa o parametre "Meniť náhodne poradie otázok" a "Meniť náhodne poradie možností". Pri nastavení náhodného menenia otázok, sa testovacie otázky zobrazujú vždy v náhodnom poradí. To znamená, ak má test 10 otázok, každému žiakovi sa týchto 10 otázok zjaví v inom poradí.

Aby sa opisovanie ešte viac sťažilo, nastavením druhej možnosti zmeníme poradie možností pre každú otázku. Náhodné poradie možností funguje pre typy otázok "výber z možností" a "priraďovanie". Náhodnou kombináciou otázok a možností v rámci otázok, sa stáva opisovanie takmer nemožným.
Časový limit na vykonanie testu

Dôležitým faktorom je aj nastavenie správneho časového limitu testu v základných parametroch testu na úvodnej stránke "Moje testy". Časový limit je povinný údaj a nie je ho možné úplne vypnúť. Zadáva sa v minutách a pokiaľ chcete aby testované osoby neboli vyslovene obmedzované časom, je potrebné nastaviť tento limit s väčšou rezervou. Žiaci majú možnosť dokončiť test aj po vypršaní časového limitu. Rozdieľ je iba v tom, že po vypršaní časového limitu sa body pri automatickom hodnotení už nepridávajú. Body je možné potom samozrejme pridať pri manuálnom hodnotení.

Aby sme sa však vrátili naspäť k otázke dôležitosti časového limitu z pohľadu objektivity, je potrebné tento údaj nastaviť s miernou rezervou, aby sa dal test pokojne vykonať pokiaľ má žiak správne vedomosti priamo v hlave. Najrýchlejšie vieme správnu odpoveď, pokiaľ nás hneď napadne a nemusíme ju získavať iným spôsobom, napríklad opisovaním alebo hľadaním na internete. Týmto spôsobom môže byť objektívny test vykonaný hoci aj priamo doma, pokiaľ sú časové limity dosť úzke a pokiaľ sú otázky napríklad formulované tak, aby sa nedali jednoducho dohľadať na internete.

Výber otázok z väčšej množiny

Ďalší faktorom, ktorý môže ešte viac skomplikovať opisovanie a pomáha dosiahnuť reálny obraz vedomostí aj pri opakovanom vykonávaní testu, je použitie väčšej množiny otázok. Väčšia množina otázok, znamená zadefinovanie napríklad 30 otázok, z ktorých sa pri spustení vyberie náhodne napr. 10. Týmto spôsobom dosiahneme, že sa každému žiakovi po spustení testu vyberú náhodne iné otázky a budú zobrazené ešte aj náhodnom poradí. Pri väčšej množine otázok (napr. 100) sa zvyšuje šanca, že sa otázky budú opakovať iba veľmi zriedkavo. Pri väčšom počte otázok sa zakaždým vyberá množina pri vykonávaní testu vždy náhodne.

Po vytvorení testu, sa automaticky pri spustení zobrazujú všetky otázky. Na to, aby sme zmenili počet otázok pri vykonávaní testu, je potrebné zmeniť nastavenie na obrazovke "Rozsah otázok". Do tejto časti sa pre vybraný test dostaneme cez menu vľavo, časť "Upraviť". Po otvorení obrazovky "Rozsah otázok" je potrebné kliknúť na tlačítko "Pridať rozsah". Následne sa nám objaví riadok s rozsahom od prvej po poslednú otázku, s možnosťou zadania počtu otázok.

Vytvorenie rozsahu otázok, nám môže poslúžiť aj na častú situáciu, kedy máme rôzne okruhy otázok v jednom teste, pričom chceme, aby každý žiak dostal presný počet otázok z každého okruhu (napr. testy pre autoškoly, kde máme otázky zo zákona za 1 a 2 body, dopravné značky a križovatky, pričom v záverečnom teste chceme mať z každej časti presný počet otázok). Toto nastavenie vieme dosianuť jednoducho vytvorením vaiacerých rozsahov, pre ktoré si nasatavíme presný počet, ktorý sa má vybrať pri každom vykonaní. Ako to vyzerá napríklad pre záverečný test pre autoškoly, si mmôžete pozrieť na nasledujúcom obrázku.Záver

Na záver si teda môžeme zhrnúť, že aj test na počítači môže byť objektívny a nastavený bezpečne, pokiaľ si zvolíme správne nastavenie náhodného výberu otázok a možností, výber otázok z väčšiej množiny a správny časový limit. Pokiaľ sa Vám zdajú tieto nastavenia komplikované, alebo nemáte dostatok času na vymýšlanie testov, môžete nás priamo osloviť a my Vám radi poradíme alebo ponúkneme spoluprácu.